Адаптер питания на 48 В, 36 Вт

48VDC0750   (Version v1.0R)

  • Адаптер питания на 48 В, 160 Вт
  • Надежная работа
  • Совместим с TPE-TG50g, TPE-E100 и TPE-E110